Uzależnienie od dopalaczy

Dopalacze to nazwa potoczna określająca szereg produktów z substancjami psychoaktywnymi. Znajdują się one na liście szczególnie niebezpiecznych elementów, zaliczanych do narkomanii. Zażywanie dopalaczy wiąże się z wywołaniem w ciele efektu narkotycznego.

Dlaczego dopalacze silnie uzależniają?

Dopalacze to substancje bardzo uzależniające. Są niebezpieczne, powodują szereg niekontrolowanych zachowań, agresję, różnorodne stany emocjonalne. Osoba pod wpływem dopalaczy może być niebezpieczna nie tylko dla otoczenia, ale także dla samego siebie.

uzależnienie od dopalaczy

Często zachodzi reakcja zatrucia dopalaczami. Zazwyczaj jednak osoba taka nie trafia do ośrodka na leczenie. Dzieje się tak dopiero w skrajnych przypadkach. Chory trafia tylko na oddział toksykologiczny. Istnieją sytuacje niebezpieczne dla życia, jak śpiączka spowodowana dopalaczami, zaburzenia świadomości, nadciśnienie, nadaktywność organizmy, upośledzenia funkcji życiowych. Czasami konieczne jest aż utrzymanie podstawowych funkcji życiowych.

Niestety dopalacze po dzień dzisiejszy, choć zebrały już spore żniwo, nie są traktowane należycie poważnie. Nie ma jeszcze w Polsce wiele miejsc, gdzie można się zwrócić o pomoc gdy zobaczymy u naszych bliskich objawy uzależnienia od dopalaczy. Dopiero, gdy nastąpi zatrucie możemy szukać pomocy w szpitalach.

W niektórych ośrodkach leczenia uzależnień są już oddziały, które zajmują się typowo leczeniem dopalaczy. Mechanizm jest podobny jak w przypadku innych rodzajów uzależnień. Skupiamy się na walkę z uzależnieniem fizycznym stosując całkowity detoks organizmu. Następnie uwalnia się chorego od uzależnienia psychicznego co jest procesem długotrwałym i bardzo trudnym. Trzeba dużo pracy terapeutów i dobrej woli chorego, by cała terapia powiodła się.

Warto walczyć z uzależnieniem już u jego zalążka. To sprawia, że dużo łatwiej jest wyjść z nałogu i nie zniszczyć organizmu, życia swojego i innych. My za wszystkich walczących z nałogiem ściskamy mocno kciuki.

Co gdy zatrujemy się dopalaczami?

Zatrucie dopalacze

W przypadku zatrucia dopalaczami osoba rzadko trafia na leczenie do ośrodka zdrowia. Jedynie w przypadku ciężkich zatruć pojawia się taka konieczność. W takim przypadku najczęściej miejscem leczenia staje się oddział toksykologiczny. Interwencja staje się konieczna w sytuacjach, gdy pojawiają się takie problemy jak zaburzenia świadomości, śpiączka czy sytuacje związane z nad-aktywnością organizmu taką jak: nadciśnienie, zwiększony rytm serca czy zagrażająca życiu arytmia. Na konieczność leczenia może wskazywać także znacznie powiększona temperatura ciała czy zaburzenia w zakresie gospodarki wodnej w organizmie. Niekiedy pojawiają się również upośledzenia w czynnościach życiowych i to także jest sytuacją, w której leczenie szpitalne staje się koniecznością. Dla życia niebezpieczna może stać się sytuacja, w której dopalacze będą przyjmowane z innymi środkami. Leczenie w takiej sytuacji będzie prowadzone przez utrzymywanie funkcji życiowych organizmu oraz leczeniu, w którym zmierza się do zlikwidowania zatrucia organizmu.